fbpx

הרפואה החדשה ואמבריולוגיה

תורת האמבריולוגיה היא מדע שעוסק בחקר התפתחות העובר.

הרפואה החדשה ואמבריולוגיה

הרפואה החדשה ואמבריולוגיה

מדע האמבריולוגיה הוא רחב ובמאמר זה נתרכז בחלק מאד מצומצם,
כדי שנוכל להבין את אחד העקרונות החשובים של הרפואה החדשה.

לפי האמבריולוגיה החל משבוע השלישי להתפתחות העובר
נוצרות שלוש שכבות הנבט העובריות: אקטודרם, מזודרם, אנדודרם.
כל איברי הגוף מתפתחים בסופו של דבר משלוש שכבות אלו

המוח בנוי משלושת שכבות נבט בדומה לכל איברי הגוף.
בזמן טראומה יש פגיעה באיבר מסויים ובאיזור במוח שמייצג את האיבר הזה.
האיזור (מימסר) במוח שנפגע והאיבר שנפגע שניהם שייכים תמיד לאותה שכבת נבט.

ד”ר האמר השתמש בצילומיCT  כדי להוכיח את הקשר
בין האיבר הפגוע והאיזור שאחראי במוח לאיבר זה.

בעזרת צילומי CT  של עשרות אלפי אנשים חולים
ד”ר האמר הצליח לעשות מיפוי מדוייק של הקשר איבר- מוח.
בנוסף ד”ר האמר הגדיר את הטראומה שגורמת מחלה באיבר מסויים
ומה המימסר במוח שמייצג את האיבר הזה.

על ידי צילומי CT  מוח בלבד ( ללא פגישה עם הלקוח)
ד”ר האמר יכול לאבחן באיזה איבר האדם חולה ומה מחלתו.

מטפלים שלא למדו פיענוח צילומי CT יכולים להסתפק בתישאול קצר
כדי למצוא את הקונפילקט שגרם למחלה ולטפל בו התאם.

כל שכבת נבט שנפגעת מאופיינת על ידי
תהליכים שונים בזמן המחלה (התוכנית הביולוגית).
למשל בשכבת אקטודרם בשלב ראשון של התוכנית הביולוגית
תהיה התכייבות ובשלב השני שהוא שלב הריפוי
יהיה שגשוג של תאים שלעיתים מזוהה כסרטן.

לעומת זאת בשכבת האנדודרם לאחר האירוע/קונפליקט יש צמיחת תאים
ובשלב הריפוי יש הרס של תאים.
במקרה זה הצמיחה בשלב הראשון של המחלה מזוהה כסרטן
אם היינו משאירים את גידול התאים ומטפלים באירוע הרגשי
בסופו של תהליך התאים שצמחו היו  נהרסים והמצב היה חוזר לקדמותו.

לסיכום בזמן האירוע מימסר מסויים במוח נפגע בהתאם לטראומה
ובהתאם לכך מתפתחת מחלה או תוכנית ביולוגית באיבר מסויים
כדי להביא לריפוי של הטראומה.

טיפול בטראומה יכול להעשות בדרכים שונות:
שיטות שונות של הילינג, עבודת מודעות ו EFT.

מניסיוני אני יכול להעיד ששיטת EFT היא מאד אפקטיבית לטיפול בטראומות
ולכן גם החיבור בין הרפואה החדשה ושיטת EFT  היה כה טבעי עבורי.

לקריאת טיפים קודמים

דילוג לתוכן