fbpx

הרפואה החדשה

הרפואה החדשה או בשמה המקורי German New Medicine היא תאוריה שהוצגה ונחקרהnewmed
על ידי רופא פנימי גרמני שעבד בבית חולים האונברסיטאי של מינכן במחלקה האונקולוגית.
זאת פילוסופיה חדשה שבאה לתת תמונה מקיפה וכוללת על הנושא של חולי ובריאות בצורה מדוייקת ומדעית.

במקום מתן איבחון וטיפולים כימיים היא מתמקדת בחוויה של האינדיבידואל בעקבות אירועים רגשיים.
הרפואה החדשה היא לא צורה אחרת של רפואה אלטרנטיבית ,
היא לא באה להציע טיפולים אלטרנטיביים למחלות שונות,
היא באה להסביר וללמד את האדם ממה נובעת מחלה,
מה שלבי המחלה ומה הסימפטומים בכל שלב ושלב.

המודל הקיים היום, אם זה ברפואה הקובנציונאלית או ברפואה האלטרנטיבית מבוסס על גנים פגומים,
אורח חיים לקוי, תזונה לא בריאה, חוסר פעילות גופנית, חוסר של ויטמינים, מנהגים בעייתיים,
רעלים כימיים ולסיכום במילה אחת סגנון חיים.

הרפואה החדשה טוענת  שכל המחלות נובעות מאירועים רגשיים/טראומות.
ההחלמה ממחלה יכולה להיעשות ברגע שנבין ונפנים את האירוע שגרם למחלה.
יש כאן דגש על מציאת הטראומה וההבנה של התהליך שבא בעקבות האירוע הרגשי.

הרפואה החדשה מבוססת על העקרון שצריך להבין את המחלה לא כמצב פתולוגי אלא כתהליך טבעי שמביא ריפוי.
הריפוי לכאורה הוא ריפוי פיזי אבל עצם הבנת הבעיה שגרמה למחלה, מביא גם לשנוי תודעתי עמוק שיכול להביא לחוסן נפשי.

אנשים ששרדו  מחלות קשות  מספרים שהם לא רק עשו שינוי בחייהם, הם גם הגיעו לתובנות חדשות ולרמת תודעה חדשה.

עקרונות הרפואה החדשה

הרפואה החדשה רואה את האורגניזם כמקשה אחת של גוף מוח נפש.
כל מחלה נובעת מאירוע רגשי שנתפס על ידי כל אחד בצורה שונה בהתאם למערכת האמונות שלו.
בכל מחלה יש סינכרון בין אברי הגוף , מוח,  נפש וחברה.

כל מחלה, כולל סרטן, מתחילה באירוע רגשי שגורם “לקצר” במרכז מסויים במוח בעקבותיו מתחילה תוכנית ביולוגית מיוחדת  (מחלה ) באיברי הגוף.
בהתאם למרכז במוח “שנפגע” תתחיל תוכנית ביולוגית מיוחדת באיבר מסויים בגוף. כלומר לכל איבר יש מרכז במוח ששולט עליו.

הפגיעה (הקצר) במוח ניתנת להוכחה על ידי צילומי CT.
בצילומי ה  CT ניתן לראות מספר מעגלים  אחד בתוך השני. מיקום המעגלים/טבעות  נקבע בהתאם לתפישה הסובייקטיבית של האדם את האירוע הרגשי.
כלומר אירוע שנחווה כירידת ערך עצמי יעשה “קצר” באיזור מסוים בראש. ואילו אירוע שנחווה פלישה לטריטוריה יעשה קצר במקום אחר בראש.

בהתאם לחוויה של האירוע יפגע איבר מתאים.
אם ניקח את הדוגמה הקודמת אז ירידת ערך עצמי יכולה לפגוע בעצמות או בשרירים
וזה יכול להתבטא בכאבים בשלב מסוים של התוכנית הביולוגית ואילו אירוע של כפלישה לטריטוריה יכולה להתבטא בטרשת עורקים כחלק מהתהליך הביולוגי המיוחד.

המחלה שאנחנו רואים היא רק חלק מהתהליך הביולוגי שמתחיל עם האירוע הרגשי.
בדרך כלל שלב הכאבים ותופעות אחרות שנלווים לכך, שאנחנו מכירים הם שלב מסויים של התוכנית הביולוגית במיוחדת.

המיקרובים, חיידקים פטריות ווירוסים באים לסייע בתהליך הביולוגי המיוחד.
המיקרובים הם לא הגורם למחלה כפי שנהוג לחשוב הם חלק חשוב מתהליך ההחלמה של המחלה.

הטיפול בקליניקה

במרכז הישראלי ל EFT  משלבים את הרפואה החדשה עם שיטת EFT.
בשלב הראשון נעשה איבחון למטופל לפי הרפואה החדשה, לאחר מציאת האירוע הרגשי שגרם למחלה אנחנו מתחילים את הטיפול בשיטת EFT .
מחקרים מוכיחים ששיטת EFT  אפקטיבית מאד בטיפול בטראומות ואירועים רגשיים אחרים.

מאמרים נוספים על הרפואה החדשה

דילוג לתוכן