EFT – מחקר על פוביות ופחדים

מחקר על פוביות בשיטת EFT

מחקר על פוביות בשיטת EFT

Journal of Clinical
Psychology, Volume 59, Number 9 (September 2003) pp. 943 – 966.

מחקר שהתפרסם בכתב העת היוקרתי פסיכולוגיה קלינית
(Journal of Clinical Psychology) בשנת 2003
המחקר מראה באופן ברור שטיפול EFT יכול להביא
להורדה ברמת הפוביה מחיות קטנות בטיפול בודד אחד.

פחדים לא רציונאליים מאובייקטיים ספציפיים וממצבים כגון:
חרקים, נחשים, חיות קטנות מעליות גשרים וכדומה
הם בין הפחדים הנפוצים ביותר שדווחו על פי סקרים של האוכלוסייה הכללית.

סטיב הוולס וחבריו באוסטרליה ערכו מחקר פורץ דרך על השימוש
בשיטת EFT לטיפול בפוביות מחיות קטנות וחרקים.

תקציר
מחקר בחן האם טיפול EFT יכול להפחית את הפוביות ספציפיות
של חיות קטנות בתנאי מעבדה מבוקרות.
משתתפים חולקו לשתי קבוצות באופן אקראי וטופלו בנפרד במשך 30 דקות.
קבוצה הראשונה טופלה ב EFT ולהשואה קבוצה שניה טופלה בנשימה סרעפתית.

במחקר התגלה שבטכניקת EFT היה שיפור באופן משמעותי מאשר קבוצת הביקורת.
שיפור הגדול שהושג בשיטה נשמר ואף גדל במעקב לאחר 6 חודשים עד 9 חודשים.

מסקנות החוקרים
הממצאים הם במידה רבה בקנה אחד עם ההשערה ש EFT
יכולה להפחית פוביות של חיות קטנות בפגישה טיפולית אחת.
עם זאת, בשל מגבלות מתודולוגיות במחקר הנוכחי,
מסקנות מוצקות לגבי היעילות של השיטה חייבות לחכות לאישור ממחקרים עתידיים.

למחקר המקורי לחץ כאן

הערת המחבר
מניסיון בקליניקה טיפול בפביות (פחדים) כגון אלו שמוצגות במאמר,  י
ש מקרים שניתן להפתר מהפוביה במהירות תוך מספר דקות
ויש כאלו שמצריכות מספר פגישות תלוי בסיבוכיות של המקרה.
בכל מקרה כבר בפגישה הראשונה יש הקלה מסויימת בפוביה או ברגשות שהיא מעוררת.

 

למחקרים נוספים לחץ כאן