fbpx

EFT לטיפול בפוביה ופחדים
מחקר על פוביות ופחדים

מחקר על פוביות בשיטת EFT

מחקר על פוביות בשיטת EFT

Journal of Clinical
Psychology, Volume 59, Number 9 (September 2003) pp. 943 – 966.

מחקר שהתפרסם בכתב העת היוקרתי פסיכולוגיה קלינית
(Journal of Clinical Psychology) בשנת 2003
המחקר מראה  ש EFT לטיפול בפוביות ופחדים יכול להביא
להורדה ברמת הפוביה מחיות קטנות בטיפול בודד אחד.

פחדים לא רציונאליים מאובייקטיים ספציפיים וממצבים כגון:
חרקים, נחשים, חיות קטנות מעליות גשרים וכדומה
הם בין הפחדים הנפוצים ביותר שדווחו על פי סקרים של האוכלוסייה הכללית.

סטיב הוולס וחבריו באוסטרליה ערכו מחקר פורץ דרך על השימוש
בשיטת EFT לטיפול בפוביות מחיות קטנות וחרקים.

תקציר
מחקר בחן האם טיפול EFT בפוביות יכול להפחית את הפחד מחיות קטנות בתנאי מעבדה מבוקרות.
משתתפים חולקו לשתי קבוצות באופן אקראי וטופלו בנפרד במשך 30 דקות.
קבוצה הראשונה טופלה ב EFT ולהשואה קבוצה שניה טופלה בנשימה סרעפתית.

במחקר התגלה שבטכניקת EFT היה שיפור באופן משמעותי מאשר קבוצת הביקורת.
שיפור הגדול שהושג בשיטה נשמר ואף גדל במעקב לאחר 6 חודשים עד 9 חודשים.

מסקנות החוקרים
הממצאים הם במידה רבה בקנה אחד עם ההשערה ש EFT לטיפול בפוביות 
יכולה להפחית את הפחד מחיות קטנות בפגישה טיפולית אחת.
עם זאת, בשל מגבלות מתודולוגיות במחקר הנוכחי,
מסקנות מוצקות לגבי היעילות של השיטה חייבות לחכות לאישור ממחקרים עתידיים.

למחקר המקורי לחץ כאן

הערת המחבר
מניסיון בקליניקה של EFT לטיפול בפביות (פחדים) כגון אלו שמוצגות במאמר,  
אני יכול להגיד יש מקרים רבים שניתן להפתר מהפוביה במהירות תוך מספר דקות
ולעיתים אני מדגים את הנושא בסדנאות שאני מעביר.
יש מקרים מסובכים יותר  שמצריכים מספר פגישות תלוי בסיבוכיות של המקרה.
בכל מקרה כבר בפגישה הראשונה יש הקלה מסויימת בפוביה או ברגשות שהיא מעוררת.

 

למחקרים נוספים לחץ כאן

דילוג לתוכן